Costume by: Yi CHia Liu, Jureen Huang, Nikita Kumar, & Priscilla Ngu